ข้อมูลบริษัท
ก่อตั้งบริษัท :    มิถุนายน  2522
ทุนจดทะเบียน :    125 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น :    ไทย    67%
      ญี่ปุ่น  33%(บริษัท นิชชิน โคเกียว จำกัด)
จำนวนพนักงาน :    3,584 คน
 
/
 

           บริษัท ไดซิน จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO/TS16949 จาก TUV Nord
       ในขอบเขต

                        “ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทอลูมิเนียมขึ้นรูป ”
            เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม (O.E.M.)   ส่งโดยตรงให้บริษัทผู้ประกอบ
       ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงผู้ประกอบใน

       อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เช่น อิเลคทรอนิค เป็นต้น มาเป็นเวลากว่า 30 ป
 

  หลักการของบริษัท
          เราจะก้าวไปข้างหน้า เพื่อลูกค้า  ผู้บริโภค  และสังคม  อย่างเต็มกำลัง     ความสามารถด้วยมุมมองที่เป็นสากล ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
    เพื่อผลงานที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ มีคุณค่า และคุ้มค่า

  วิสัยทัศน์
         เตรียมความพร้อม M S Q C D เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำในตลาดโลก

                                                                                      ธนินทร์ ลี้โกมลชัย    
                                                                                       ประธานบริษัท
 
ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.
 TH    EN  
Website counter

ผู้เยี่ยมชม